Tiết kiệm chi phí và thời gian để tìm và xác minh các nhà cung cấp tiềm năng

Dịch vụ sàng lọc nhà cung cấp hỗ trợ các công ty trong việc xác minh các nhà cung cấp mà họ dự định hợp tác là đáng tin cậy và có năng lực trong việc đáp ứng các yêu cầu của họ. Các dịch vụ này thường bao gồm quá trình đánh giá tỉ mỉ về trình độ, uy tín, kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành và tiêu chuẩn ngành của nhà cung cấp.

  • Lọc và đánh giá nhóm đối tác/đối tượng tiềm năng, tạo danh sách các công ty đáp ứng được tiêu chí cụ thể để đánh giá bổ sung.
  • Chọn nhà cung cấp, định kỳ đánh giá hiệu quả tài chính và mức độ tín nhiệm của họ để xác định mức độ phù hợp của họ với tư cách là nhà cung cấp và theo dõi chặt chẽ các biến động rủi ro.
  • Nhanh chóng xác định các nhà cung cấp thay thế dựa trên lĩnh vực hoạt động, địa điểm, quy mô và đánh giá rủi ro.

Nền tảng phân tích doanh nghiệp FiinGate

Báo cáo phân tích doanh nghiệp

Dịch vụ sàng lọc

Giải pháp phân tích dữ liệu tùy chỉnh