Nền tảng thông tin doanh nghiệp chuyên sâu & đa chiều nhất Việt Nam

Tính năng chính

Dashboard

Tính năng Dashboard thông báo cho người dùng về tổng quan về các hoạt động, cảnh báo, tin tức, xu hướng, thông tin vĩ mô và hiệu suất của danh mục đầu tư hoặc công ty của họ.