Tùy chỉnh dữ liệu Data Feeds

Nhóm chuyên gia của chúng tôi thu thập và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, cung cấp cho bạn dữ liệu tùy chỉnh và dashboard dễ hiểu để theo dõi các thị trường hoặc ngành cụ thể. Với Dịch vụ Data Feeds & Data Mart của chúng tôi, bạn có thể theo dõi hiệu suất của đối thủ cạnh tranh, hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của chính mình và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.

Đáng tin cậy và kịp thời

Tại công ty của chúng tôi, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dữ liệu kinh doanh chính xác, đáng tin cậy và cập nhật nhất hiện có. Dịch vụ Data Feed/Data Mart của chúng tôi là một công cụ cần thiết cho nhu cầu kinh doanh thông minh của bạn, cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp lớn. Hãy thử dịch vụ của chúng tôi ngay hôm nay và xem sự khác biệt mà nó có thể tạo ra cho doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi