Nắm bắt mọi thông tin về khách hàng từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp khổng lồ

Dịch vụ đánh giá khách hàng có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu suất và độ phù hợp của các khách hàng hiện tại. Bằng cách theo dõi các chỉ số tiêu biểu và xác định các điểm mạnh điểm yếu, dịch vụ này có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị và giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Các báo cáo phân tích của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khách hàng của mình và quản lý các rủi ro vỡ nợ tiềm ẩn một cách thuận tiện:

  • Thông tin cơ bản của công ty và tin tức liên quan được cập nhật thường xuyên.
  • Biểu đồ phân tích cùng với điểm số doanh nghiệp giúp nắm bắt được tình hình hoạt động của khách hàng.
  • Thông tin chuyên sâu về hiệu quả hoạt động của ngành và các xu hướng mới nổi.

Nền tảng phân tích doanh nghiệp FiinGate

Báo cáo phân tích doanh nghiệp

Chuẩn so sánh ngành

Điểm rủi ro tính dụng doanh nghiệp

Giải pháp Bán hàng & Tiếp thị

Giải pháp phân tích dữ liệu tùy chỉnh

Dịch vụ Data Mart & Data Feed