Chính sách Dữ liệu
1. Toàn vẹn dữ liệu

Là nhà cung cấp dữ liệu kinh doanh và phân tích, FiinGate đặt tầm quan trọng hàng đầu của việc tuân thủ dữ liệu, đạo đức và quản lý dữ liệu. Chúng tôi hiểu rằng khả năng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị dựa trên dữ liệu, hỗ trợ quá trình ra quyết định sáng suốt và mang lại kết quả tốt hơn phụ thuộc vào việc quản trị dữ liệu hiệu quả, minh bạch và xử lý dữ liệu có trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa nghĩa vụ kinh doanh của mình và sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho các cá nhân và tổ chức có dữ liệu mà chúng tôi xử lý.

Tính minh bạch là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tận tâm cung cấp thông tin rõ ràng và dễ truy cập liên quan đến các hoạt động xử lý và thực hành dữ liệu của chúng tôi. Cam kết của chúng tôi mở rộng đến việc sử dụng có trách nhiệm các tài sản dữ liệu của FiinGate, tuân thủ nghiêm ngặt các ranh giới do luật pháp và quy định có liên quan đặt ra.

Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý bằng cách thiết lập các khoảng thời gian lưu giữ cụ thể cho dữ liệu của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi lưu giữ dữ liệu trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích ban đầu hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Sau khi hết thời gian lưu giữ, chúng tôi thực hiện các biện pháp cẩn trọng để loại bỏ hoặc ẩn danh dữ liệu một cách an toàn, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và đảm bảo tuân thủ.

FiinGate chỉ dựa vào các nguồn dữ liệu bên ngoài và được cấp phép mà FiinGate cho là chính xác và đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không tiến hành kiểm tra hoặc xác minh độc lập thông tin nhận được. Do khả năng xảy ra lỗi do con người hoặc máy móc, dữ liệu được cung cấp cho FiinGate có thể chứa những điểm không chính xác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của các phân tích cụ thể, chẳng hạn như mô hình tính điểm và phân tích dự đoán của chúng tôi.

2. Phân bổ nguồn dữ liệu

FiinGate sử dụng nghiêm ngặt dữ liệu từ các nguồn được cấp phép và đáng tin cậy. Chúng tôi ưu tiên chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu bằng cách tìm nguồn thông tin từ các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo rằng dữ liệu chính xác, toàn diện và cập nhật.

Chúng tôi có một quy trình thu thập dữ liệu hiệu quả bao gồm việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Những nguồn này bao gồm các cổng thông tin của chính phủ và thông tin có sẵn công khai, cho phép chúng tôi có được thông tin chi tiết toàn diện về doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của độ chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu. Để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có uy tín chuyên về xác minh và xác thực dữ liệu. Những sự hợp tác này giúp chúng tôi duy trì thông tin chất lượng cao mà khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng. Bằng cách kết hợp nỗ lực của chính mình với chuyên môn của các đối tác, chúng tôi cố gắng cung cấp dữ liệu kinh doanh toàn diện và đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây phác thảo các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng dữ liệu do FiinGate cung cấp với tư cách là nhà cung cấp dữ liệu kinh doanh và phân tích. Bằng cách truy cập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản được nêu trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này.

Độ chính xác của dữ liệu: Mặc dù chúng tôi mong muốn cung cấp dữ liệu chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin. Dữ liệu có thể bị lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác do nhiều yếu tố, bao gồm hạn chế về nguồn dữ liệu, lỗi kỹ thuật hoặc con người hoặc sự chậm trễ trong cập nhật dữ liệu.

Hạn chế về dữ liệu: Dữ liệu của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là lời khuyên chuyên nghiệp hoặc thay thế cho phân tích và đánh giá kỹ lưỡng. Điều cần thiết là tiến hành nghiên cứu độc lập và thực hiện thẩm định trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kinh doanh nào dựa trên dữ liệu của chúng tôi.

Độ tin cậy của nguồn dữ liệu: Chúng tôi lấy nguồn dữ liệu của mình từ nhiều nhà cung cấp bên thứ ba được cấp phép và đáng tin cậy, cổng chính phủ và các nguồn mở. Tuy nhiên, chúng tôi không xác minh độc lập dữ liệu thu được từ các nguồn này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc độ tin cậy của dữ liệu do các nguồn này cung cấp.

Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và tuân thủ các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu phải chịu những rủi ro vốn có liên quan đến việc truyền và lưu trữ điện tử. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu được truyền hoặc lưu trữ thông qua các nền tảng của chúng tôi.

Tuân thủ dữ liệu: Chúng tôi nỗ lực hết sức để tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn ngành hiện hành liên quan đến việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, bối cảnh pháp lý và quy định có thể thay đổi và dữ liệu được sử dụng có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các luật và quy định hiện hành trong phạm vi quyền hạn của họ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý: FiinGate và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào dữ liệu của chúng tôi. Điều này bao gồm tổn thất tài chính, gián đoạn kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sửa đổi: FiinGate bảo lưu quyền sửa đổi, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào trong Chính sách dữ liệu của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm xem xét Chính sách dữ liệu này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Bằng cách truy cập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, bạn thừa nhận và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng dữ liệu của chúng tôi.