Các Điều khoản và Điều kiện

FiinGroup cung cấp các dịch vụ đa dạng nhằm xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy về tài chính tại Việt Nam với sứ mệnh “Khai sáng thị trường” và hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển kinh doanh và đạt được lợi thế cạnh tranh. Bộ phận Thông tin Doanh nghiệp của FiinGroup chuyên cung cấp các phân tích toàn diện và sâu sắc về các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp thông tin chính xác và có giá trị cho khách hàng, giúp họ đưa ra các quyết định sáng suốt và dựa trên dữ liệu. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Bằng cách truy cập bất kỳ Thông tin hoặc Dịch vụ nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, đồng thời đồng ý không giới hạn hoặc đủ điều kiện, bị ràng buộc về mặt pháp lý và tuân thủ chúng. Tất cả việc sử dụng các trang web Thông tin Kinh doanh của FiinGroup nằm trong www.fiingate.vn đều tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định bên dưới các điều khoản. Bất kỳ việc sử dụng các trang web như vậy cấu thành sự đồng ý của người dùng để tuân thủ các Điều khoản. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này.

A. Điều khoản chung

1. Quyền riêng tư

Xin vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này cũng áp dụng cho việc bạn truy cập <Chính sách quyền riêng tư> để hiểu rõ các quy định của chúng tôi.

2. Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập hoặc gửi e-mail, bạn liên lạc với chúng tôi bằng phương tiện điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc các thông tin liên lạc đó phải được lập thành văn bản.

3. Thương hiệu

Logo FiinGroup và FiinGate là thương hiệu của FiinGroup. Bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của FiinGroup dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn thừa nhận rằng bạn không có quyền sở hữu hoặc quyền cấp phép đối với bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu nào trong số này.

4. Bản quyền & Sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung được cung cấp, hoặc có thể có trong tương lai trên trang này, hoặc bất kỳ hình thức sở hữu trí tuệ nào khác có liên quan đến trang này, được sở hữu hoặc cấp phép bởi FiinGroup hoặc các bên thứ ba khác và được bảo vệ khỏi mọi hành vi sử dụng, sao chép và phổ biến trái phép bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc các quyền và luật sở hữu khác theo Quy định của Việt Nam.

Tất cả các bài báo, cột riêng lẻ và các yếu tố khác tạo nên Điều khoản cũng là tác phẩm có bản quyền. FiinGroup và các bên cấp phép của mình giữ tất cả các quyền sở hữu đối với “Nội dung FiinGroup”, bao gồm mọi văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, âm thanh, video, tác phẩm nghệ thuật, mã máy tính, thông tin, dữ liệu và tài liệu trong đó, bao gồm xếp hạng hoặc điểm số. Không được sao chép, truyền hoặc phân phối Nội dung FiinGroup mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FiinGroup.

Bạn đồng ý tuân theo tất cả bản quyền hiện hành và các luật khác cũng như mọi thông báo hoặc hạn chế bổ sung về bản quyền có trong Điều khoản. Bạn đồng ý bảo vệ các quyền sở hữu của FiinGroup và tất cả những người khác có quyền trong và sau thời hạn của thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các yêu cầu hợp lý bằng văn bản của FiinGroup hoặc các nhà cung cấp và người cấp phép nội dung, thiết bị của FiinGroup hoặc các bên khác.

Tất cả các quyền hiện tại và tương lai đối với và đối với bí mật thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu khác thuộc bất kỳ loại nào theo luật của bất kỳ cơ quan chính phủ nào, trong nước hoặc nước ngoài, bao gồm các quyền đối với và đối với tất cả các ứng dụng và đăng ký liên quan đến điều khoản này, giữa bạn và FiinGroup, sẽ luôn luôn là tài sản độc quyền và duy nhất của FiinGroup.

5. Giấy phép và Truy cập Trang web

FiinGroup cấp cho bạn giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, tuân theo các Điều khoản. Trang web này và bất kỳ phần nào trong đó không được sao chép, nhân bản, sao chép, tải xuống, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của FiinGroup.

Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang và biểu mẫu) của FiinGroup mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của FiinGroup. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên hoặc Nhãn hiệu của FiinGroup mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của FiinGroup. Mọi hành vi sử dụng trái phép sẽ chấm dứt giấy phép do FiinGroup cấp.

B. Điều khoản đăng ký

1. Đăng ký và tạo tài khoản

Bạn hiểu rằng quyết định cung cấp thông tin cần thiết để tạo tài khoản là hoàn toàn tự nguyện. Bạn sẽ chọn tên người dùng và mật khẩu như một phần của quy trình đăng ký và tạo tài khoản. Bạn sẽ cung cấp cho FiinGroup một số thông tin đăng ký nhất định, tất cả những thông tin này phải chính xác, trung thực và cập nhật.

Bạn không được: chọn tên người dùng đã được người khác sử dụng; tạo tài khoản cho người khác mà không được họ cho phép; hoặc sử dụng tên người dùng thuộc về người khác mà không được họ cho phép. FiinGroup có quyền từ chối việc tạo tài khoản của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh tính xác thực của thông tin đăng ký của bạn. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình.

Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi email đến … hoặc điền vào biểu mẫu Hỗ trợ khách hàng trực tuyến của chúng tôi về bất kỳ (các) hoạt động sử dụng trái phép nào đã biết hoặc nghi ngờ đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào đã biết hoặc nghi ngờ, bao gồm mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng và hoạt động trên tài khoản của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình hoặc bất kỳ quyền tài khoản nào.

Bạn đồng ý chỉ duy trì một tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào và xác nhận rằng bạn hiện không có (các) tài khoản nào khác.

FiinGroup bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn, theo quyết định riêng của mình, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tài khoản của bạn chỉ bị chấm dứt hoặc quyền truy cập của bạn vào tài khoản có thể bị đình chỉ nếu FiinGroup tin rằng bạn đang tham gia vào các hành vi bất hợp pháp, gian lận, quấy rối hoặc lạm dụng; vi phạm Điều khoản hoặc Chính sách của chúng tôi; hoặc gây hại cho người khác hoặc lợi ích kinh doanh của chúng tôi. Việc sử dụng bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng có thể được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ nhận được xác nhận tự động qua e-mail rằng yêu cầu đã được nhận và tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt.

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí phát sinh cho đến thời điểm tài khoản bị chấm dứt. FiinGroup bảo lưu quyền theo đuổi bất kỳ và tất cả các khiếu nại đối với bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của bạn.

2. Chính sách thanh toán, hủy và hoàn tiền

Giới thiệu về đăng ký: Các đăng ký mua qua FiinGate được lập hóa đơn định kỳ dựa trên lựa chọn của bạn về loại đăng ký. Đăng ký của bạn sẽ không được tự động gia hạn nếu không có sự đồng ý của bạn và bạn sẽ không bị tính phí trước mỗi chu kỳ thanh toán.

Hóa đơn & Thanh toán: Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ, trả sau và thanh toán theo gói. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản, khách hàng phải thực hiện thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán hoặc ký kết hợp đồng, nếu có.

Việc không gửi hóa đơn trong khoảng thời gian này hoặc không thông báo bằng văn bản cho nhóm Bán hàng của chúng tôi về bất kỳ khoản thanh toán trả chậm nào có thể dẫn đến việc hủy đơn đặt hàng của bạn.

Trừ khi có quy định khác trong hợp đồng, sẽ không có hóa đơn nào được phát hành trước khi giao sản phẩm, tài liệu hoặc dịch vụ.

Đối với dữ liệu chúng tôi thu thập trong khi bạn mua dịch vụ, hãy chuyển đến <Chính sách quyền riêng tư>.

Hủy: Để thay đổi hoặc hủy đăng ký hoặc đơn đặt hàng của bạn, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể hủy đơn đặt hàng nếu chúng đang được xử lý.

Chính sách hoàn trả: Chúng tôi bảo lưu quyền hoàn lại tiền hoặc tín dụng theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện hoàn lại tiền hoặc tín dụng, chúng tôi không có nghĩa vụ phải hoàn lại số tiền tương tự hoặc tương tự trong tương lai.

C. Tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố có trong trang web này là hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên những giả định nhất định và phản ánh những kỳ vọng hiện tại của chúng tôi. Do đó, các tuyên bố hướng tới tương lai phải chịu một số rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại. Không có gì đảm bảo rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào sẽ thành hiện thực.

Bạn được khuyến cáo không nên tin tưởng quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai, những tuyên bố này chỉ phản ánh những kỳ vọng kể từ ngày thành lập trang web này. Trừ khi luật hiện hành có thể yêu cầu, chúng tôi từ chối mọi ý định hoặc nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.

D. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC FIINGROUP CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. FIINGROUP KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY, HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN CHỈ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.